www.bookclub.by

Автор : Суліма Савіч-Заблоцкі Вайніслаў Казімір Канстанцінавіч

Полацкая шляхта
Высакародны Януш Павел Арлалёт, уладальнiк Арлапольскага замку, дапамагае ўратаваць паненку Зоф’ю, дачку старога Мечнiка са Шчароты... А хто ж выкрадальнiк паненкi? Прадстаўнiк «брыдкага смуроду сучаснай гнiлiзны»,...
7.00 6.30