www.bookclub.by

Автор : Гiлевiч Н.

Родныя дзецi. Сказ пра Лысую гару
Цікавым і годным працягам традыцый колісь ананімных паэм ХІХ стагоддзя «Энеіда навыварат» і «Тарас на Парнасе» стаў у беларускай лiтаратуры бурлескна-сатырычны «Сказ пра Лысую гару». Асноўная сюжэтная лінія твора...
7.00 6.30