www.bookclub.by

Автор : Булыко А.

Слоўнiк iншамоўных слоў
Слоўнік змяшчае каля 4000 іншамоўных слоў, што сталі актуальнымі ў беларускай мове на працягу двух апошніх дзесяцігоддзяў. Аснову яго складаюць новыя лексічныя адзінкі, запазычаныя ў сувязі са зменамі ў...
3.30 2.97